Mornar - motorist

K izpitu za naziv „mornar – motorist“ lahko pristopi vsakdo, ki je star najmanj 18 let in ima kot član posadke opravljeno najmanj 1 leto plovbne dobe na ladji ali ima najmanj tri leta potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna.
 
S pooblastilom „mornar – motorist“ sme oseba poveljevati:

  • ladji z bruto tonažo do 100, ki ni trgovska ladja; in na njej upravljati ladijske motorje z močjo do 250 kW v meji plovbe „ plovba po Jadranskem morju“
  • poveljevati ladji z bruto tonažo do 100, ki ni tgovska ladja, in na njej upravljati ladijske motorje z močjo do 250 kW v meji plovbe „nacionalna plovba“ in
  • upravljati čoln za javni prevoz do 50 potnikov ali čoln za gospodarske namene ne glede na moč motorja v meji plovbe „nacionalna plovba“.

Pooblastilo velja neomejeno.

Program usposabljanja za mornarja-motorista obsega naslednje predmete:

  • navigacija
  • pomorstvo
  • izogibanje trčenj na morju
  • ladijski postroji
  • varstveni ukrepi
  • osnove meteorologije