Voditelj čolna

Usposabljanje za voditelja čolna se izvaja po izpitnem programu iz 6 predmetov in traja 12 ur (izvedejo se 3 srečanja po 4 ure).

Predavanja so sestavljena iz naslednjih predmetov:

  • Osnove navigacije in meteorologija
  • Pomorski predpisi
  • Pravila o izogibanju trčenj na morju
  • Osnove motoroznanstva
  • Mornarska dela in veščine

S potrdilom za voditelja čolna se lahko upravlja s čolnom do 24 metrov ne glede na moč pogona.

Plačilo: Kotizacija za usposabljanje se plača 3 dni  pred pričetkom preko UPN obrazca na TRR društva, s pripisom: voditelj čolna in termin, ter se pošlje dokazilo o plačilo na info@nautica.si

Cenik

Termini predavanj za voditelja čolna

 

IZPIT ZA VODITELJA ČOLNA ( ne velja za plovbo po celinski vodah)

Izpiti za voditelja čolna se izvajajo na Upravi Republike Slovenije za pomorstvo (URSP).

Oseba, ki upravlja čoln po morju (razen čolna z motorjem do 7.35 kW in do 7 m dolžine ali vodni skuter, za katere mora imeti najmanj preizkus znanja za upravljanje s čolnom) mora imeti potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna.

Oseba, ki upravlja čoln dolžine do 12 metrov, mora biti stara najmanj 16 let. Oseba, ki upravlja gliser ali čoln dolžine nad 12 metrov, mora biti stara najmanj 18 let. Kandidat, ki želi opravljati izpit, mora biti star najmanj 16 let.

Pisna prijava na izpit s prilogami se izpolni ob pričetku usposabljanja za voditelja čolna, h kateri se priloži:

  • upravna taksa in pristojbina (47, 50€)
  • potrdilo o zdravstveni sposobnosti (velja obojestranska kopija vozniškega dovoljenja ali zdravniško potrdilo, ki je potrebno za pridobitev vozniškega dovoljenja)
  • potrdilo o opravljeni prvi pomoči (velja kopija vozniškega dovoljenja)
  • fotografija velikosti, ki je predpisana za potno listino.

Kandidatu, ki je opravil izpit, izda Uprava potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna za plovbo po morju. Potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna se izda z neomejeno veljavnostjo.

Kraj in čas opravljanja izpitov

Za organizirane skupine kandidatov se po dogovoru lahko uredi opravljanje izpitov tudi izven delovnega časa in ob sobotah.
Kandidati morajo na vlogi navesti željen kraj opravljanja izpita.
*Od 1. julija do 31. avgusta se izpiti v Ljubljani in Mariboru ne izvajajo.

Izpit za voditelja čolna in „preizkus znanja“ je možno opravljati tudi v:
–          Kopru, na sedežu Uprave RS za pomorstvo, Ukmarjev trg 2, Koper
–          Ljubljani, Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Langusova 4, Ljubljana
–          Mariboru, v prostorih Javne agencije za železniški promet, Kopitarjeva 5, Maribor
po vnaprej dogovorjenem izpitnem roku, ki ga izbere stranka – kandidat in na katerega ga, po pooblastilu, priglasi Mare Optimum.

Uprava RS za pomorstvo določi končni datum izpita in o tem obvesti pooblaščenca.